โรคหลอดเลือดหัวใจ ถั่งเช่าช่วยได้อย่างไร?

สาเหตุ เส้นเลือดหัวใจตีบ โรคหลอดเลือดหัวใจฉับพลัน

หลอดเลือดเลี้ยงหัวใจหรือหลอดเลือดโคโรนารี (Coronary artery) เป็นหลอดเลือดแดงที่นำออกซิเจนและอาหาร คือ เลือดจากหัวใจไปยังกล้ามเนื้อหัวใจ

กล้ามเนื้อหัวใจมีหน้าที่สูบฉีดเลือดไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยการหดตัวและคลายตัว กล้ามเนื้อหัวใจเป็นกล้ามเนื้อที่หดและคลายตัวเองตลอดเวลา ตั้งแต่เราเกิดจนกระทั่งตาย จึงเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานหนักที่สุดของร่างกาย

หัวใจนั้นส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย และส่งเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจของตัวเองด้วย  หลอดเลือดเลี้ยงหัวใจที่นำเลือดไปที่กล้ามเนื้อหัวใจนั้นแบ่งออกเป็นแขนงขวาและซ้าย โดยแยกจากหลอดเลือดแดงใหญ่ของหัวใจ

หลอดเลือดหัวใจแขนงขวาจะเป็นหลอดเลือด 1 เส้น ส่วนหลอดเลือดด้านซ้ายจะแยกเป็นหลอดเลือด 2 เส้น หลอดเลือดทั้ง 3 เส้น คือ ขวา และซ้าย 2 เส้น จะส่งเลือดไปเลี้ยงทุกส่วนของกล้ามเนื้อหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจจะทำงานหดและคลายเพื่อส่งเลือดไปเลี้ยงทุกส่วนของตัวเอง (กล้ามเนื้อหัวใจ) ได้เต็มที่ เมื่อทางเดินเลือดในหลอดเลือดหัวใจปกติ แต่ถ้าเกิดผิดปกติ เช่น อุดตัน ไม่ว่าเกิดจากภาวะเครียดของจิตใจ จากการสูบบุหรี่ จากไขมัน จากการขาดการออกกำลังกาย และอื่นๆ ก็จะทำให้เกิดโรคที่หัวใจได้ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน

ถั่งเช่าช่วยบำบัดรักษาอาการของโรคหัวใจได้อย่างไร

—ถั่งเช่า (Cordyceps sinensis)

– ลดปริมาณของไขมันที่ไม่ดีในเลือด ลดความเสี่ยงการเกิดของโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง ส่วนประกอบของกรดไขมันไม่อิ่มตัว Unsaturated fatty acids และ โพลีแซกคาไลด์ Polysaccharide

– ลดปริมาณของ Triglyceride ในเลือด, Low-density lipoprotein (LDL)

– เพิ่ม High-density cholesterol (HDL) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกำจัดสิ่งที่

  ไม่ดีที่อยู่ในกระแสเลือดออกไป

– ลดความหนืดของเลือด (Plasma viscosity)

– ป้องกันการเกิดลิ่มลือด (Prevention of anti-thrombosis)

– รวมทั้งป้องกันการเกิดของของลิ่มเลือดในหลอดเลือดแดง

– ป้องกัน Coronary spasm ช่วยให้เลือดไหลเวียนปกติและไปหล่อเลี้ยงอวัยวะสำคัญ

  ต่าง ๆ ของร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพ

– ปรับการแข็งตัวของหลอดเลือดและควบคุมความดัน

– ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองทุกชนิด

 

https://www.doctor.or.th/article/detail/4337