ถั่งเช่า มีสรรพคุณช่วย โรคภูมิแพ้และหอบหืด ได้อย่างไร?

ถั่งเช่า มีสรรพคุณแก้ โรคภูมิแพ้และหอบหืด ได้อย่างไร?

โรคภูมิแพ้ เป็นโรคทางพันธุกรรม ที่สร้างความรำคาญใจให้กับผู้ที่เป็น เกิดจากปฏิกิริยาภูมิไวเกินต่อสารก่อภูมิแพ้ เช่น ฝุ่น, ตัวไรฝุ่น, เชื้อราในอากาศ, อาหาร, ขนสัตว์, เกสรดอกไม้ เป็นต้น ซึ่งในคนปกติไม่มีปฏิกิริยานี้เกิดขึ้น

โรคภูมิแพ้ สามารถแบ่งได้ตามอวัยวะที่เกิดโรคได้เป็น 4 โรคคือ โรคโพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ หรือโรคแพ้อากาศ, โรคตาอักเสบจากภูมิแพ้, โรคหอบหืด, โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง

ดังนั้นในชีวิตประจำวันเราสามารถหลีกเลี่ยงปัจจัยต่างๆ ที่จะทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ได้ รวมถึงการเลือกรับประทานอาหารก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยป้องกันภูมิแพ้ได้

อาหารที่เป็นปัจจัยเสี่ยงก่อภูมิแพ้ ได้แก่ อาหารประเภทไขมัน เช่น อาหารทอดที่มีไขมันสูง จะทำให้กดการทำงานของเม็ดเลือดขาว ซึ่งมีหน้าที่กำจัดสิ่งแปลกปลอม ทำให้ภูมิต้านทานโรคลดลงได้ อย่างไรก็ตาม ยังมีไขมันชนิดดีที่ควรหามารับประทาน เพราะเป็นไขมันที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานได้ดี เช่น กรดไขมันโอเมก้า 3 ที่พบมากในปลาทะเล

 

ถั่งเช่ารักษาโรคภูมิแพ้และหอบหืด

ท่านที่ประสบปัญหากับโรคภูมิแพ้ หอบหือ และระบบทางเดินหายใจ ถั่งเช่าสามารถช่วยทำให้โรคภูมิแพ้และหอบหืดไม่กำเริบได้ โดดเด่นมากในการบำบัดรักษาโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้ ด้วยคุณสมบัติในการป้องกันการอักเสบของเนื้อเยื่อในระบบทางเดินหายใจ ป้องกันการตีบตัวของหลอดลม และที่สำคัญคือทำให้ระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกายทำงานเป็นปกติ

ในทางการแพทย์ถั่งเช่าสามารถรักษาได้หลายโรค ที่โดดเด่นที่สุด คือ การบำบัดรักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารใจ เช่น ภูมิแพ้ หอบหืด ไซนัส และโรคเกี่ยวกับปอด มีกลไกในการรักษาดังนี้

ถั่งเช่า มีฤทธิ์ในการควบคุมสมดุลของ Allergen-reactive Helper T cell Type I และ Type II ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ที่ร่างกายได้รับ และก่อให้เกิดอาการ ซึ่งผู้ป่วยโรคภูมิแพ้มักจะมีการทำงานของ Type II มากเกินปกติ ทำให้เกิดความไม่สมดุลระหว่าง Type I กับ Type II ถั่งเช่าจะช่วยปรับสภาพสมดุลนี้ให้ปกติ

ถั่งเช่ามีฤทธิ์ป้องกันการจับตัวของสารก่อภูมิแพ้กับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ซึ่งผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ หอบหืดเกือบทุกรายมีกลไกนี้ไวกว่าปกติ ถั่งเช่าจะช่วยในการปรับสมดุลให้ร่างกายตอบสนองต่อสารภูมิแพ้ในระดับปกติ

ถั่งเช่าช่วยป้องกันรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ ปรับสมดุลเมตาบอลิซึม ช่วยเพิ่มพลัง และกระตุ้นฟื้นฟูสภาพของร่างกาย การทำงานของอวัยวะต่างๆ เพิ่มระดับออกซิเจน ป้องกันอาการขาดออกซิเจนของอวัยวะต่างๆในร่างกาย ช่วยชลอความแก่และความเสื่อมของเซลล์

 ในระยะเวลาหลาย 10 ปีที่ผ่านมา  พบว่ามีหลายงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าถังเช่าช่วยฟื้นฟูการทำงานของปอดและทางเดินหายใจ  ซึ่งทำให้ทางการแพทย์ยืนยันว่า ถั่งเช่ามีสรรพคุณในการปรับระบบภูมิคุ้มกันที่ทำงานเกินปกติในผู้ป่วยโรคภูมิแพ้และหอบหืด ให้กลับสู่ภาวะปกติใน ส่วนหลักคือ 

 

กลไกต่อโรคภูมิแพ้ และ หอบหืด ของ ถั่งเช่า

1. การควบคุมสมดุลของการตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ที่ร่างกายได้รับ ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้จะมีการตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้ที่มากเกินปกติ จึงเป็นต้นเหตุของการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆมากเกินไปและแปรเปลี่ยนไปเป็นอาการแพ้

2. ป้องกันการจับตัวกันของสารก่อภูมิแพ้เข้ากับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ทำให้ร่างกายตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้น้อยลง

3. ช่วยลดกระบวนการสร้างสาร Immunoglobulin E (IgE) ซึ่งเป็นสารต่อต้านสารพิษที่ร่างกายของผู้ป่วยภูมิแพ้สร้างขึ้นมามากเกินไป ซึ่งสารนี้ร่างกายสร้างขึ้นเมื่อได้รับสารก่อภูมิแพ้ ทำให้ร่างกายแสดงอาการต่อต้านสารที่ได้รับและเป็นตัวกระตุ้นให้อาการภูมิแพ้กำเริบ
สาร IgE นี้จะถูกปล่อยเข้าสู่เนื้อเยื่อต่างๆภายในร่างกาย ก่อให้เกิดการอักเสบและแสดงออกเป็นอาการต่างๆที่เกี่ยวกับโรคภูมิแพ้เช่นอาการหอบหืด คัดจมูก น้ำมูกไหล จาม มีเสมหะ โพรงจมูกอักเสบ ไซนัสอักเสบ ผื่นคัน คันตา เป็นต้น

กลไกต่อโรคภูมิแพ้ทั้งสามนี้ เมื่อรวมกับการที่ ถั่งเช่า ยังมีสรรพคุณเป็นยาปฎิชีวนะธรรมชาติที่ต่อต้านเชื้อซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดการอักเสบในระบบทางเดินหายใจ ทำให้ ถั่งเช่า มีผลในที่ดีเยี่ยมต่อโรคหอบหืดด้วย เพราะอาการหลอดลมหดตัวของโรคหอบหืดนั้น สาเหตุก็เนื่องมาจากสารเคมีและกระบวนการเดียวกันกับอาการภูมิแพ้

นอกจากนี้ ถั่งเช่า ยังมีสรรพคุณในการลดอาการอักเสบเรื้อรังของผนังหลอดลมที่เป็นสาเหตุหลักของโรคหอบหืดอีกด้วย การรบประทานถั่งเช่า อย่างต่อเนื่องควบคู่กับการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายอย่างพอเหมาะ ยังผลให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงและทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ สามารถบรรเทาอาการของโรคลงได้เป็นระยะเวลานานมาก และมีโอกาสที่จะไม่แสดงอาการของโรคภูมิแพ้อีกเลย

 

การวิจัยผลของถั่งเช่าในผู้ป่วยหอบหืด

ดิฉันขอนำเสนองานวิจัยล่าสุดในปี 2016 ที่แสดงให้เห็นว่าถั่งเช่ามีประโยชน์ต่อผู้ป่วยหอบหืดด้วยค่ะ

โดยนักวิจัยจาก Department of Respiratory Medicine at the Beijing University of Chinese Medicine ได้ทำการศึกษาในผู้ป่วยหอบหืดที่มีอาการระดับปานกลางถึงรุนแรงจำนวน 120 คน โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละ 60 คน กลุ่มแรกได้รับการรักษาด้วยยาสเตียรอยด์พ่นชนิด ร่วมกับ ยาขยายหลอดลม (Beta2-adrenergic agonists) ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งได้รับยาดังกล่าวร่วมกับ รับประทานถังเช่า 1.2 กรัมต่อวัน เป็นเวลาสามเดือน

หลังจากสามเดือนนักวิจัยพบว่ากลุ่มที่ได้รับถังเช่ามีผลการ

  • การทำงานของปอดดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ ( FEV1 and PEFR scores เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ) เมื่อเทียบกับกลุ่ม ที่ไม่ได้รับถั่งเช่า
  •    ระดับภูมิต้านทานที่ดีขึ้น ซึ่งแสดงถึงอาการอักเสบของหลอดลมที่ลดลง (มีการลดลงของ inflammatory markers เช่น IgE, ICAM-1, IL-4, and MMP-9)
  • อาการหอบหืดดีขึ้น ลดอาการกำเริบของหอบหืด นอนหลับได้ดีขึ้นและการตื่นกลางดึกลดลง

 

นักวิจัยยังได้ติดตามผู้ป่วยต่อเนื่องหลังจากหยุดการรับประทานถั่งเช่าแล้ว ก็พบว่าอาการหอบหืดดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับผู้ป่วยอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้รับประทานถั่งเช่า

ปรึกษาการใช้ถั่งเช่า โทร 092-607-2828 Line : @cordyland

 

 

อ้างอิง :
1. นายแพทย์ สมยศ กิตติมั่นคง หัวหน้ากลุ่มโรคเอดส์ สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
2. Ningqun Wang, Jie Li, Xiaobo Huang, Wenqiang Chen, and Yujing Chen. Herbal Medicine Cordyceps sinensis Improves Health-Related Quality of Life in Moderate-to-Severe Asthma. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, vol. 2016, Article ID 6134593, 8 pages, 2016. doi:10.1155/2016/6134593
————————————————————————-

“ผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างไปแล้วแต่บุคคล”