ถั่งเช่า ช่วยเรื่อง ภูมิแพ้และไซนัสอักเสบ ได้อย่างไร?

ถั่งเช่า ช่วยเรื่อง ภูมิแพ้และไซนัสอักเสบ ได้อย่างไร?

สวัสดีค่ะ โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจต่างๆ อย่างโรคภูมิแพ้ โรคไซนัส หรือแม้กระทั่งอาการอักเสบต่างๆ ของระบบทางเดินหายใจมักจะมีอาการคล้ายๆ กันทั้งคัดจมูก มีน้ำมูก ไอ หรือจามบางครั้งก็อาจจะเป็นแค่ไม่นาน ถ้ารักษาและได้รับการดูแลอย่างถูกวิธี แต่ถ้าไม่ดูแลให้ดีก็อาจจะจะทำให้กลายเป็นปัญหาเรื้อรังได้ โดยอาจจะเริ่มจากการเป็นภูมิแพ้ก่อนถ้ารักษาไม่หายก็จะส่งผลให้เป็นโรคไซนัสอักเสบรวมถึงอาการอักเสบต่างๆ ที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจตามมาได้ด้วยค่ะ

 

การกิน “ถั่งเช่า” สามารถช่วยรักษาผู้ที่มีอาการภูมิแพ้ หรือเป็นไซนัสอักเสบได้อย่างไร? 

เพราะ ในตัวของถั่งเช่านั้นมีสารออกฤทธิ์ที่สามารถช่วยลดการติดเชื้อ และบรรเทาอาการของโรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจได้โดยเป็นไปตามขั้นตอนดังนี้

-สารออกฤทธิ์ในถั่งเช่า ช่วยปรับสมดุลให้ Allergen-reactive helper T cells Type I และ Type II ทำงานเป็นปกติ

-สารออกฤทธิ์ในถั่งเช่า ช่วยทำให้การจับตัวของการก่อภูมิแพ้กับระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายมนุษย์ลดลง ซึ่งผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ หอบหืดเกือบทุกราย มีกลไกนี้ไวกว่าปกติ การลดกลไกนี้ลง จะทำให้ร่างกายตอบสนอง ต่อสารก่อภูมิแพ้ลดลง

-สารออกฤทธิ์ในถั่งเช่า ช่วยลดกระบวนการสร้าง Immunoglobulin (IgE) ไม่ให้มากเกินไป ซึ่งสารดั่งกล่าวเป็นสารกระตุ้นให้อาการกำเริบ เช่นอาการหลอดลมหดตัว อาการคัดจมูกน้ำมูกไหล รวมไปถึงอาการคันจากการเกิดภูมิแพ้ด้วย

จากการศึกษาการออกฤทธิ์ของสารในถั่งเช่ากับผู้ที่มีปัญหาทางโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจพบว่าการทานถั่งเช่าในปริมาณ 3,000 มก.ต่อวัน เป็นเวลาทั้งสิ้น 3 เดือนสามารถช่วยให้อาการของผู้ที่มีปัญหาทางโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจดีขึ้นถึง 92 เปอร์เซ็นต์

และในปี 2005 Kirmaz และคณะ ได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพของถั่งเช่าโดยการศึกษาจากผู้ป่วยที่มีอาการจมูกอักเสบ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ให้กลุ่มแรกได้รับสารเบต้า-กลูแคนที่มีในถั่งเช่า กับอีกกลุ่มให้รับสารอื่นที่ไม่มีผลต่อภูมิคุ้มกัน เป็นเวลา 12 สัปดาห์ ผลปรากฏว่ากลุ่มที่ได้รับสารเบต้า-กลูแคนนั้นมีอาการที่ดีขึ้นโดยวัดจากสารในน้ำมูก

จากงานวิจัยทั้งหลายแล้วนั้น ทำให้ทางการแพทย์ยืนยันว่า ถั่งเช่ามีสรรพคุณในการรักษาระบบภูมิคุ้มกันที่ทำงานเกินปกติในผู้ป่วยโรคภูมิแพ้และหอบหืด ให้กลับสู่ภาวะปกติใน 3 ส่วนหลักคือ 1) การควบคุมสมดุลของการตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้, 2) ป้องกันการจับตัวกันของสารก่อภูมิแพ้ และ 3) ลดกระบวนการสร้างสาร Immunoglobulin E (IgE)

กลไกการรักษาภูมิแพ้ทั้งสามนี้ เมื่อรวมกับการที่ถั่งเช่ายังมีสรรพคุณเป็นยาปฎิชีวนะธรรมชาติที่ต่อต้านเชื้อซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดการอักเสบในระบบทางเดินหายใจ ทำให้ถั่งเช่ามีผลในการรักษาที่ดีเยี่ยมต่อโรคหอบหืดด้วย เพราะอาการหลอดลมหดตัวของโรคหอบหืดนั้น สาเหตุก็เนื่องมาจากสารเคมีและกระบวนการเดียวกันกับอาการภูมิแพ้
นอกจากนี้ ถั่งเช่ายังมีสรรพคุณในการลดอาการอักเสบเรื้อรังของผนังหลอดลมที่เป็นสาเหตุหลักของโรคหอบหืดอีกด้วย การได้รับการรักษาด้วยถั่งเช่าอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายอย่างพอเหมาะ ยังผลให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงและทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ สามารถบรรเทาอาการของโรคลงได้เป็นระยะเวลานาน และยังอาจมีโอกาสหายขาดจากโรคภูมิแพ้ได้

*** แหล่งอ้างอิง : นายแพทย์ สมยศ กิตติมั่นคง หัวหน้ากลุ่มโรคเอดส์ สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ***

 

 

เอกสารอ้างอิง : 

– Kirmaz C, Bayrak P, Yilmaz O, Yuksel H. Effects of glucan treatment on the Th1/Th2 balance in patients with allergic rhinitis : a double-blind placebo-controlled study. European cytokine network.16(2): 128-34. 2005.

 

สนใจสั่งซื้อ สอบถาม ปรึกษาฟรี