ข้อห้าม ข้อควรระวัง สำหรับผู้ที่ไม่สมควรทาน ถั่งเช่า

ข้อห้าม สำหรับผู้ที่ไม่สมควรทาน ถั่งเช่า
Special Precautions & Warnings:

ถั่งเช่าเอง นับว่าเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณหลากหลายมากมาย แต่ก็ยังมีข้อควรระวังสำหรับการทานอยู่บ้าง เพื่อประโยชน์ของตัวผู้ทานเอง ควรศึกษาและรับทราบ ดังต่อไปนี้

1. Pregnancy and breast-feeding: There is not enough reliable information about the safety of taking cordyceps if you are pregnant or breast-feeding. Stay on the safe side and avoid use.
1. สตรีมีครรภ์หรือ กำลังให้นมบุตร ไม่ควรรับประทาน

2. “Auto-immune diseases” such as multiple sclerosis (MS), lupus (systemic lupus erythematosus, SLE), rheumatoid arthritis (RA), or other conditions: Cordyceps might cause the immune system to become more active. This could increase the symptoms of auto-immune diseases. If you have one of these conditions, it’s best to avoid using cordyceps.
2. ผู้ที่รับประทาน ยากดภูมิคุ้มกัน ควรเว้นระยะห่าง จากการทานถั่งเช่า ไม่ควรทานพร้อมกัน

3. Bleeding disorders: Cordyceps might slow blood clotting. Taking cordyceps might increase the risk of bleeding in people with bleeding disorders.
3. ผู้ป่วยโรคโลหิตจาง โลหิตไหลไม่หยุด ไม่ควรรับประทาน

4. Surgery: Using cordyceps might increase the risk of bleeding during surgery. Stop taking cordyceps 2 weeks before surgery.
4. ผู้ที่ต้องเข้ารับการผ่าตัด เล็ก , ใหญ่ , ถอนฟัน ให้หยุดทาน ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์

? ทั้งหมด ก็คัด และแปลมาจาก งานวิจัย ของ จีน เค้า ล้วนๆ นะครับ

Reference : http://www.chineseherbshealing.com/cordyceps-sinensis-dong…/

ปรึกษาวิธีการทานถั่งเช่าที่ถูกวิธี จากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ กดแอดไลน์เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ยินดีค่ะ!